دکتر سعید ملایری

شنوایی شناسی


وزوز گوش سوماتیک یا حسی پیکری چیست؟

وزوز گوش سوماتیک نوعی وزوز گوش می باشد که در آن صدای شنیده شده تحت تاثیر اطلاعات حسی پیکری ستون فقرات گردنی یا ناحیه گیجگاهی-فکی قرار می گیرد.

وزوز گوش سوماتیک حسی-پیکری نوعی وزوز گوش است که با حرکت بدنی و لمس مرتبط است. این نوع وزوز گوش می تواند توسط انقباض عضلانی در گوش یا گردن یا سایر مراکز دیگر ایجاد شود. اگرچه از صدا درمانی می توان برای وزوز گوش سوماتیک استفاده کرد، اما اغلب اوقات روش های دیگر مانند ماساژ درمانی نیز می تواند مفید باشد.

هر چیزی که همراه با حرکت گردن باشد، مانند بالش یا مثلا خم کردن گردن به سمت پایین می تواند منشا ایجاد این نوع وزوز گوش باشد. مشکلات دندانی مانند آسیب به دندان عقل و بیرون زدن فک نیز می تواند این نوع وزوز گوش را ایجاد کند.

بررسی انواع مختلف وزوز گوش

وزوز گوش سوماتیک با عنوان وزوز گوش انتقالی یا هدایتی نیز شناخته می شود، به این معنی که نوعی وزوز گوش است که به دلیل عملکرد بخش های دیگر بدن ایجاد می شود تا یک علت حسی -عصبی. گاهی اوقات دیگران نیز می توانند صدای این نوع وزوز گوش را بشنوند.

سیستم حسی پیکری بخشی از سیستم حسی-عصبی است. این سیستم یک شبکه پیچیده از شبکه های حسی و عصبی است که به تغییرات سطح یا درون بدن پاسخ می دهد. این تغییرات می تواند شامل حرکت ، فشار ، لمس ، دما یا درد باشد.

تاکنون چندین مطالعه در مورد ارتباطات بین سیستم حسی-پیکری گردن و ناحیه گیجگاهی-فکی (مفصل فک) با هسته حلزونی (یکی از مراکز پردازش اطلاعات شنوایی در ساقه مغز) انجام شده است. این مطالعات نحوه ایجاد وزوز گوش حسی-پیکری را توضیح می دهند.

اطلاعات مربوط به سیستم حسی-پیکری گردن یا گیجگاهی-فکی توسط فیبرهای عصب سه قلو به مغز منتقل می شود. برخی از این الیاف عصبی به سیستم شنوایی مرکزی نیز منتقل می شوند. این مسیر عصبی سیستم حسی-پیکری را قادر می سازد تا با تغییر در میزان تحریک خود به خودی یا همزمان سازی شلیک عصبی مراکز شنوایی بر وزوز گوش تاثیر بگذارد. به این ترتیب سیستم حسی پیکری قادر به تغییر زیر و بمی (فرکانس) یا بلندی صدا در وزوز گوش می باشد.

شیوع

شیوع وزوز گوش حسی-پیکری در مقالات مختلف گزارش شده است. در یکی از مطالعات اخیر با استفاده از داده های 1262 بیمار، شیوع این نوع وزوز گوش 12درصد به دست آمد. مطالعه دیگری در سال 2015 شیوع وزوز گوش سوماتیک را 16 درصد نشان داد. در مطالعات دیگر شیوع وزوز گوش حسی-پیکری بین 43 تا 83 درصد گزارش شده است. مهم ترین دلیل این تفاوت در تعیین میزان شیوع، احتمالا فقدان معیارهای تشخیصی بدون ابهام برای تعیین وزوز گوش حسی-پیکری است.

تشخیص

برای تعیین نحوه تشخیص این نوع وزوز گوش، نظر متخصصان مختلف مورد بررسی قرار گرفته است. در یکی از مطالعات نظرات 13 متخصص در زمینه تشخیص وزوز گوش حسی-پیکری از 10 کشور مختلف مورد بررسی قرار گرفت. این متخصصان در نهایت بر روی فهرستی از مشخصات وزوز گوش حسی-پیکری توافق کردند.

معیارهای تغییر مشخصات وزوز گوش کدامند؟

بیمار با حرکت ارادی سر ، گردن ، فک یا چشم قادر به تغییر وزوز گوش است.

بیمار می تواند وزوز گوش را از طریق مانورهای بدنی تعدیل کند (به عنوان مثال اعمال فشار روی فک).

وزوز گوش با فشار بر نقاط حساس عضلات (نقاط ماشه ای میوفاسیال) تغییر پیدا می کند.

ویژگی های وزوز گوش سوماتیک کدامند؟

فرد مبتلا از وزوز گوش و درد در فک به طور همزمان شکایت دارد.

علائم وزوز گوش و درد فک یا دردگردنی به طور همزمان تشدید می شود.

ضربه به سر یا گردن باعث ایجاد وزوز گوش می شود.

اگر بدن در وضعیت بدی قرار گیرد، وزوز گوش افزایش پیدا می کند.

شدت وزوز گوش و یا مکان آن تغییر می کند.

وزوز گوش سوماتیک

وزوز گوش سوماتیک با چه علائمی همراه می باشد؟

درد مکرر در ستون فقرات گردنی ، سر یا کمربند شانه

نقاط تحریک میوفاسیال

افزایش تنش عضلانی در عضلات پایین پس سری

افزایش تنش عضلانی در عضلات خارج ستون فقرات گردنی

اختلالات گیجگاهی فکی

هنگام فشار دادن دندان ها روی هم

بیماری های دندانی

هنگام تشخیص وزوز گوش سوماتیک چه نکاتی را باید مدنظر داشت؟

باید در نظر داشت که علائم فوق به همراه وزوز گوش الزما به معنای وجود وزوز گوش سوماتیک نیست. در واقع از مدولاسیون بدنی به عنوان یک معیار ساده “بله / خیر” برای تشخیص وزوز گوش سوماتیک استفاده شود.

هم چنین باید توجه داشت که مواردی مانند: “وزوز گوش همراه با درد مکرر در سر ، گردن یا کمربند شانه” یا “وزوز گوش همراه با اختلالات گیجگاهی فکی”، اگر تنها ملاک موجود باشد، باید با احتیاط خاصی استفاده شود، زیرا مشکلات وزوز گوش و گردن یا فک نیز می توانند بدون رابطه علی و معلولی اتفاق بیفتند.

از طرف دیگر هنگامی که این موارد با معیار دیگری ترکیب شود مانند: “شکایت از وزوز گوش و گردن یا فک به طور همزمان ظاهر شد” یا “بیمار قادر است با حرکت ارادی سر ، گردن ، فک یا چشم ها وزوز گوش را تعدیل کند”، احتمال وجود وزوز گوش سوماتیک قوی تر می شود.

درمان

چندین روش برای درمان این نوع وزوز گوش پیشنهاد شده است. به طور کلی درمان این نوع وزوز گوش را می توان در روش های مرتبط با ستون فقرات گردنی، ناحیه گیجگاهی فکی و درمان تحریک شنوایی- الکتریکی دسته بندی کرد.

درمان ستون فقرات گردنی بر شدت وزوز گوش

اصلاح ستون فقرات گردنی ، درمان نقطه تحریک عضله ، تمرینات تثبیت کننده و تحریک کننده ، تحریک الکتریکی عصب از طریق پوست (TENS) و ترکیبی از حرکات کششی ، حرکات پوستی و طب سوزنی گوش می تواند به بهبود این نوع وزوز گوش کمک کند.

درمان گیجگاهی-فکی

برخی از مطالعات نشان می دهد که شدت این نوع وزوز گوش پس از درمان با آتل همراه با تمرینات فکی به طور قابل توجهی کاهش می یابد. در یکی از این مطالعات تاثیر بهبود فقط در بیماران با وزوز گوش شدید تا بسیار شدید مشاهده شده است.

درمان تحریک بای مدال (شنوایی-الکتریکی)

در برخی از مطالعات اخیر استفاده از تحریک شنوایی-الکتریکی تاثیر مثبتی بر بلندی وزوز گوش در بیماران مبتلا به وزوز گوش حسی-پیکری نشان داده است. این درمان شامل ترکیبی از تحریک شنوایی و تحریک الکتریکی است که به ستون فقرات گردنی یا ناحیه گیجگاهی فکی اعمال می شود.

نتیجه گیری

وزوز گوش سوماتیک نوعی وزوز گوش می باشد که در آن صدای شنیده شده تحت تاثیر اطلاعات حسی پیکری ستون فقرات گردنی یا ناحیه گیجگاهی-فکی قرار می گیرد.

اگرچه متخصصان بر روی مجموعه ای از معیارها برای شناسایی بیماران مبتلا به وزوز گوش حسی-پیکری توافق دارند، اما هنوز تشخیص این نوع وزوز گوش آسان نیست، به ویژه به این دلیل که در بیماران اغلب ترکیبی از عوامل مختلف روی وزوز گوش تاثیر می گذارد.

وزوز گوش حسی-پیکری را می توان از طریق فیزیوتراپی ستون فقرات گردنی یا با فیزیوتراپی اوروفیشیال (دهانی صورتی) همراه با استفاده از آتل درمان کرد. نتایج استفاده از تحریک شنوایی-حسی-پیکری امیدوار کننده است اما باید در مطالعات بزرگتر تایید شود.

خواندن مطالب مرتبط:

داروهایی که باعث ایجاد وزوز گوش می شوند

دستاورد جدید محققان در درمان وزوز گوش

تاثیر رژیم غذایی بر وزوز گوش

وزوز گوش ضربانی چیست؟

مدیریت وزوز گوش با روش گیاهی


آدرس مطب : تهران ،انتهای خیابان امام خمینی سپه غربی نرسیده به بزرگراه یادگار امام خمینی ،پلاک 1386
تلفن : 66845959 - 021

نظرات کاربران درباره این مطلب :

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مرکز تخصصی نیوشامعرفی اپلیکیشن نیوشاچگونه درد عفونت گوش را تسآزمایش شنوایی اطفالبیوگرافیآشنایی با کم شنواییسمعک و توانبخشی شنواییکلینیک بدشنواییکلینیک وزوز گوشاینفوگرافمقالات عمومیاخبارآزمون های تشخیصیمقالات تخصصیگالری فیلمسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگرصفحه اصلیمصاحبه هاسخن هفته