دکتر سعید ملایری

شنوایی شناسی


بیوگرافی

مشخصات فردی

سعید ملایری
متاهل
دارای یک فرزند
ساکن: تهران
سوابق تحصیلی
دکتری شنوایی شناسی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی
كارشناس ارشد شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده علوم توانبخشی.
كارشناس شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده علوم توانبخشی.
موضوعات مورد علاقه
سمعک و کاشت حلزون
توانبخشی شنوایی
پاسخ های برانگیخته شنوایی
توانبخشی عصبی
پروتزهای قابل کاشت
اختلالات رشدی
سوابق كاری/ تجارب حرفه ای
عضو کمیته علمی، سمینار دو رورپزه تازه های سمعک و کاشت های شنوایی، بیمارستان میلاد، تهران.
دبیر اجرایی، دومین سمینار تازه های سمعک و کاشت های شنوایی، بیمارستان میلاد، تهران.
نائب رئیس انجمن علمی شنوایی شناسان ایران
مدرس پاره وقت، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده علوم توانبخشی، تهران.
عضو كمیته بازنگری واحدهای درسی مقاطع كارشناسی و كارشناسی ارشد شنوایی شناسی،دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده علوم توانبخشی، گروه شنوایی شناسی، تهران.
عضو گروه آموزشی، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده علوم توانبخشی، گروه شنوایی شناسی، تهران.
شنوایی شناس بالینی، كلینیك شنوایی مهر، ابتدای قائم مقام فراهانی، ساختمان پزشكان اطباء (26)، تهران.
عضو كمیته علمی هشتمین سمینار دانشجویی شنوایی شناسی ایران، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده علوم توانبخشی، تهران.
عضو كمیته علمی همایش دو روزه "نقش یكپارچگی حسی در درمان اختلالات رشدی با تاكید بر صوت درمانی" دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.
مدیر عامل و صاحب امتیاز موسسه آموزشی و توانبخشی نیوشا- ویژه خانواده و كودك كم شنوای زیر 6 سال، تهران.
مدرس دانشگاه فاطمیه قم، دانشگاه علوم پزشكی فاطمیه، قم.
عضو كمیته علمی چهارمین كنگره بین المللی شنوایی شناسی ایران، تهران، هتل آزادی.
شنوایی شناس بالینی، مجتمع درمانی كوثر، بخش شنوایی شناسی، تهران.
دبیر اجرایی اولین كارگاه آموزشی 2 روزه "توانبخشی شنوایی" دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده علوم توانبخشی، تهران.
عضو كمیته علمی سازمان كودكان استثنایی ایران ، تهران.
دبیر علمی سومین سمینار دانشجویی شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده علوم توانبخشی، تهران.
عضو كمیته علمی سومین كنگره بین المللی شنوایی شناسی ایران، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، تهران، مركز همایش های رازی.
عضو كمیته اجرایی دومین كنگره بین المللی شنوایی شناسی ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.
دبیر علمی دومین سمینار دانشجویی شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده علوم توانبخشی، تهران.
تدریس واحدهای درسی دانشگاهی
"توانبخشی شنوایی در جمعیت های خاص"، دانشجویان رشته شنوایی شناسی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه علم بهزیستی و توانبخشی
"تجویز وسایل کم شنوایی" ، دانشجویان رشته شنوایی شناسی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه علم بهزیستی و توانبخشی
"روانشناسی زبان"، دانشجویان رشته شنوایی شناسی، مقطع کارشناسی ارشد، دانشگاه علم بهزیستی و توانبخشی
"سنجش شنوایی"، دانشجویان رشته گفتار درمانی، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده علوم توانبخشی، تهران.
"ارزیابی، تجویز و فیتینگ وسایل تقویت كننده صوتی"، دانشجویان رشته شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده علوم توانبخشی، تهران.
"اختلالات ارتباطی"، دانشجویان رشته شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده علوم توانبخشی، تهران. دانشگاه علوم پزشكی فاطمیه، قم
"مبانی علم شنوایی شناسی"، دانشجویان رشته گفتار درمانی، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده علوم توانبخشی، تهران.
"زبان آموزی"، دانشجویان رشته شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده علوم توانبخشی، تهران.
"تربیت شنوایی"، دانشجویان رشته شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده علوم توانبخشی، تهران. دانشگاه علوم پزشكی فاطمیه، قم
آموزش دوره های تخصصی
دوره آموزشی 2 روزه "سندروم های شنوایی"، سازمان بهزیستی استان تهران، مركز همایش هانی، تهران
دوره آموزشی 3 روزه "ارزیابی بیماران مبتلا به سرگیجه"، سازمان بهزیستی استان تهران، مركز همایش هانی، تهران
کارگاه آموزشی 3 روزه "برنامه شنیداری کلامی (AVT) ویژه نوزادان و کودکانکم شنوای زیر3 سال". معاونت توانبخشی بهزیستی استان مازندران، ساری.
دوره بازآموزی 3 روزه "ارزیابی شنوایی و تقویت برای نوزادان کم شنوا"، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، مرکز هانی.
دوره آموزشی 3 روزه "توانبخشی شنوایی نوزادان و كودكان كم شنوای زیر 3 سال"، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، واحد مشهد.
دوره بازآموزی 3 روزه "توانبخشی ناشنوایان"، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران، مرکز هانی.
كارگاه آموزشی 3 روزه "روش تربیت شنوایی نیوشا"، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، واحد خرم آباد.
كارگاه آموزشی 4 روزه "روش تربیت شنوایی نیوشا"، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده علوم توانبخشی، تهران.
كارگاه آموزشی یك روزه "استفاده از دستگاه IGO-HATدر فیتینگ سمعك كودكان"، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده علوم توانبخشی، تهران.
كارگاه آموزشی 2 روزه "روش تربیت شنوایی نیوشا"، سازمان بهزیستی استان یزد.
دوره آموزشی 2 روزه "روش تربیت شنوایی نیوشا"، سازمان كودكان استثنایی سمنان، دامغان.
كارگاه آموزشی یك روزه "ارزیابی، تجویز و فیتینگ وسایل تقویت كننده صوتی"، دومین كارگاه آموزشی تجهیزات دارو و درمان بنیاد جانبازان استان تهران.
كارگاه آموزشی 2 روزه "آموزش استفاده از پرسشنامه APAHB"، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، اولین سمینار توانبخشی سالمندان، دانشكده توانبخشی، تهران.
كارگاه آموزشی یك روزه "استفاده از روش DSLدر فیتینگ سمعك كودكان"، دانشگاه علوم پزشكی ساری، مازندران.
كارگاه آموزشی 2 روزه "مشاوره ادیولوژیك"، چهارمین كنگره بین المللی شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، هتل آزادی، تهران.
كارگاه آموزشی 2 روزه "روش های توانبخشی شنوایی"، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده علوم توانبخشی، تهران.
كارگاه آموزشی یك روزه "ساخت قالب و فیتینگ سمعك"، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مركز همایش هانی، تهران.
كارگاه آموزشی 2 روزه "روش تربیت شنوایی نیوشا"، سازمان كودكان استثنایی استان تهران.
كارگاه آموزشی یك روزه "روش تربیت شنوایی نیوشا"، سازمان كودكان استثنایی استان تهران.
كارگاه آموزشی یك روزه "روش تربیت شنوایی نیوشا"، پنجمین همایش آسیب شناسی گفتار و زبان ایران، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.
كارگاه آموزشی 3 روزه "تجویز و فیتینگ سمعك در كودكان"، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مركز همایش هانی، تهران.
كارگاه آموزشی 4 روزه "روش تربیت شنوایی نیوشا"، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده علوم توانبخشی، تهران.
كارگاه آموزشی 4 روزه "روش تربیت شنوایی نیوشا"، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، مركز همایش هانی، تهران.
كارگاه آموزشی یك روزه "روش تربیت شنوایی نیوشا"، اولین سمینار مربیان ناشنوایان، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران.
كارگاه آموزشی 2 روزه "روش های توانبخشی شنوایی"، سازمان كودكان استثنایی كشور، تهران.
انتشارات
كتب

جعفری، زهرا.، احدی، محسن.، ملایری، سعید.، رضازاده، نیما. "درسنامه پاسخ های برانگیخته شنوایی"، انتشارات دانژه، 1390.
ملایری، سعید.، جعفری، زهرا.، عشایری، حسن. "آزمون سنجش رشد نیوشا: سنجش هفت مهارت رشدی شنوایی، زبان دریافتی، زبان بیانی، گفتار، شناخت، ارتباط اجتماعی و حرکت"، انتشارات دانژه. 1388.
جعفری، زهرا.، ملایری، سعید.، احدی، محسن.، رضازاده، نیما. "پنجاه سوال درباره AVT"، انتشارات شبکه هنر، 1387.
جعفری، زهرا.، عباسعلی پور، پروانه. "ارزیابی ، تجویز و فیتینگ وسایل كمك شنوایی". انتشارت بشری. تهران. 1380.
جعفری، زهرا.، ادكی، فاطمه. "توانبخشی شنوایی با تاكید بر كودكان كم شنوای زیر 3 سال". انتشارات تیمورزاده. تهران. 1381.

انتشار مقاله
مقالات ISA(Web of Science)

Jafari Z., Malayeri S.The Effect of Saccular Function on Static Balance Ability of Profound Hearing- Impaired Children
International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology, 2011; 75: 919-925.
Jafari Z., Malayeri S., Ashayeri H., Farahani M. Adults with Auditory Neuropathy: Comparison of Auditory Steady State Response and Pure Tone Audiometry. Journal of American Academy of Audiology 2009; 20: 621-8.
Jafari Z., Malayeri S., Ashayeri H. Ages of Suspicion, Diagnosis, Amplification and Intervention in Deaf Children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2007; 71: 35-40.

Jafari Z., Malayeri S., Ashayeri H. NEWSHA Developmental Scale. Iranian Journal of Pediatrics. 2011
Jafari Z., Malayeri S., Ashayeri H., Farahani M. Adults with Auditory Neuropathy: Comparison of Auditory Steady State Response and Pure Tone Audiometry. Journal of American Academy of Audiology.

Jafari Z., Malayeri S., Ashayeri H. NEWSHA Developmental Scale
Jafari Z., Malayeri S., Ashayeri H. Ages of Suspicion, Diagnosis, Amplification and Intervention in Deaf Children. International Journal of Pediatric Otorhinolaryngology. 2007; 71: 35-40.
Jafari Z., Ahmadi P., Ashayeri H., Motesadi M. Auditory neuropathy/dys-synchrony in children: a report of four cases. IranianJournal of Pediatrics. 2007; 17 (2): 293-300.
مقالات فارسی با امتیاز علمی- پژوهشی
جعفری، زهرا.، ملایری، سعید.، رضازاده، نیما. "پاسخ منفی با زمان تاخیر کوتاه برانگیخته صوتی در کودکان کم شنوای حسی-عصبی عمیق "، دوفصل نامه شنوایی شناسی. 1390.
جعفری، زهرا.، ملایری، سعید.، رضازاده، نیما.، حاجی حیدری، فریده. "بررسی عملكرد تعادلی استاتیك و داینامیك در كودكان كم شنوای شدید تا عمیق مادرزاد"، دوفصل نامه شنوایی شناسی. 1390.
جعفری، زهرا.، ملایری، سعید.، رضازاده، نیما.، حاجی حیدری، فریده. " بررسی کنترل وضعیتی با ثبت پاسخ ساکول در كودكان كم شنوای شدید تا عمیق مادرزاد"، 1390.
جعفری، زهرا.، موریتس، اشتفان.، زندی، طاهر.، اکبری کامرانی، احمد علی.، ملایری، سعید. "هنجاریابی نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی- کلامی ری و بررسی تاثیر سن، جنسیت و سطح تحصیلات بر نتایج آن در جمعیت سالمندان"، فصل نامه پایش. 1389، 8 (2): 278-271.
جعفری، زهرا.، موریتس، اشتفان.، زندی، طاهر.، اکبری کامرانی، احمد علی.، ملایری، سعید. "ویژگی های روانسنجی نسخه فارسی آزمون یادگیری شنوایی- کلامی ری در سالمندان"، فصل نامه روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. 1389، 16 (1): 64-56.
جعفری، زهرا.، عشایری، حسن.، ملایری، سعید.، علاءالدینی، فرشید. "بررسی پایایی و روایی آزمون سنجش رشد شنوایی، زبان، و گفتار نیوشا در کودکان بدو تولد تا 6 سال فارسی زبان"، فصل نامه پایش. 8 (2): 52-44.
جعفری، زهرا.، عشایری، حسن.، ملایری، سعید.، علاءالدینی، فرشید. "بررسی پایایی و روایی آزمون سنجش رشد شناخت، ارتباط اجتماعی، و حرکت نیوشا در کودکان بدو تولد تا 6 سال فارسی زبان"، مجله روانپزشکی و روانشناسی بالینی ایران. 1388؛ 15 (1): 24-18.
جعفری، زهرا.، ملایری، سعید.، صبور، ملیحه. "تاثیر نویز نظامی بر دستگاه شنوایی: مطالعه وزوز و حساسیت زیاده از حد نسبت به صوت". فصل نامه طب نظامی، 1387، 10 (2).
احدی، محسن.، جعفری، زهرا.، ملایری، سعید. "میزان رضایتمندی از سمعك در زندگی روزمره سالمندان كم شنوا". فصل نامه سالمند . 1386، 2 (6): 6-431.
جعفری، زهرا.، احمدی، پریچهر.، عشایری، حسن.، متصدی، مسعود.، ملایری، سعید. "نوروپاتی/ ناهمزمانی شنوایی در دو بیمار: یافته های آزمون های رفتاری، الکتروفیزیولوژیک و نورولوژیک. مجله کوثر. پاییز 1387،
جعفری، زهرا.، احمدی، پریچهر.، عشایری، حسن.، متصدی، مسعود.، ملایری، سعید. "سایکوآکوستیک و درک گفتار در افراد مبتلا به نوروپاتی شنوایی". مجله پژوهش در پزشکی دانشگاه شهید بهشتی. 1387. 32 (1): 26-19.
جعفری، زهرا.، ملایری، سعید.، متصدی، مسعود. "بررسی تاثیر بیلی روبین بالا بر دستگاه شنوایی"، مجله شنوایی شناسی دانشگاه تهران، 1386. 16 (2): 38-29.
جعفری، زهرا.، ملایری، سعید.، راشدی، پریا. "بررسی تاثیر سن بر عملکرد شنوایی و سیر پیرگوشی". مجله سالمندی ایران. 1386. 2 (5): 64-358.
فروغان، مهشید.، موللی، گیتا.، سلیمی، مجید.، ملایری، سعید. "بررسی تاثیر مشاوره بر سلامت روانی والدین کودکان کم شنوا". مجله شنوایی شناسی، 1385؛ 15 (2): 60-53.
صمدی، ژاله.، صدایی، مهین.، روح بخش، نعمت الله.، ملایری، سعید.، فقیه زاده، سقراط. "متناسب سازی برنامه توانبخشی شنوایی والد- کودک Ski-Hiو ارزشیابی آن در کودکان کم شنوای زیر 3 سال". مجله شنوایی شناسی دانشگاه تهران. 1385: 15 (1): 26-20.
جعفری، زهرا.، ملایری، سعید.، بافکار، ناصر.، رهگذر، مهدی "بررسی تاثیر نوع محرک بر پاسخ VEMPدر افراد طبیعی بزرگسال". مجله پژوهنده، 1386؛
جعفری، زهرا.، کریمی، حسین.، سازمند، محمد حسین.، ملایری، سعید. "مقایسه شیوع برتری دستی در بین دانش آموزان طبیعی و ناشنوای 18-12 سال شهر تهران". مجله توانبخشی دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، 1386؛ 28: 34-25.
عشایری، حسن.، جعفری، زهرا.، ملایری، سعید. "بررسی سنین تردید، تشخیص، استفاده از سمعک و مداخله در کودکان ناشنوا". مچله دانشگاه علوم پزشکی ایران، 1386؛ 55:
محمدخانی، قاسم.، ملاصادقی.، ابوالفضل.، جعفری.، زهرا.، مجیدی، هاله.، ملایری.، سعید.، جلایی، شهره. "مقایسه زمان نهفتگی و دامنه پتانسیل های برانگیخته شنوایی میان رس در نابینایان مادرزاد و افراد دارای بینایی هنجار در محدوده سنی 14 تا 20 سال". مجله دانشکده پزشکی دانشگاه تهران. 1385: 64 (1): 55-49.
ملایری، سعید.، جعفری، زهرا. "تعیین توزیع فراوانی كم شنوایی در خانه های سالمندان استان تهران". فصل نامه دانشگاه علوم پزشكی ایران، 1383، 40، 308-299.
مظاهر یزدی، ملیحه.، لطفی، یونس.، ملایری، سعید.، جعفری، زهرا. "تدوین آزمون تعیین سطح مهارت شنوایی (کشف تا درک) افراد مبتلا به کم شنوایی ملایم تا عمیق 10-5 سال مجتمع باغچه بان شماره 18 کرج"، مجله دانشگاه علوم پزشکی ایران،1382، 38(10)،50-843.
مقالات مروری
ملایری، سعید. "پروتکل تجویز سمعک در کودکان" ، فصل نامه ادیولوژی سروش، 1387؛ شماره 11: 65-53.
ملایری، سعید. "روش شنوایی کلامی: گزینه اول" ، فصل نامه ادیولوژی سروش، 1387؛ شماره 11: 74-66.
ملایری، سعید. "شنوایی شناسی و HIV: راهنمای فعالیت بالینی" ، فصل نامه ادیولوژی سروش، 1387؛ شماره 10: 42-3.
ملایری، سعید. "فتینگ سمعک برای موسیقی" ، فصل نامه ادیولوژی سروش، 1387؛ شماره 9: 58-54.
ملایری، سعید. "ضرورت مداخله زودهنگام از طریق روش شنوایی کلامی (AVT)" ، فصل نامه ادیولوژی سروش، 1386؛ شماره 8: 51-48.
ملایری، سعید. "ملاحظات پزشکی در برنامه شنوایی کلامی (AVT)" ، فصل نامه ادیولوژی سروش، 1386؛ شماره 8: 55-52.
ملایری، سعید. "فتینگ سمعک در گوش مقابل افراد برخوردار از کاشت حلزون (شنوایی آکوستیکال- الکتریکال)" ، فصل نامه ادیولوژی سروش، 1386؛ شماره 7: 48-41.
ملایری، سعید.، متصدی، مسعود. "نتایج سومین مرحله کارآزمایی بالینی پروتز گوش میانی وایبرنت (VSB)" ، فصل نامه ادیولوژی سروش، 1386؛ شماره 7: 71-63.
ملایری، سعید. "معرفی اجمالی فناوری پروتز کاشت گوش میانی" ، فصل نامه ادیولوژی سروش، 1386؛ شماره 6: 117-114.
ملایری، سعید. "کاربرد الکترودهای کوتاه در پروتز کاشت حلزون" ، فصل نامه ادیولوژی سروش، 1385؛ شماره 5: 47-44.
ملایری، سعید. "معرفی نرم افزار تربیت شنوایی Otto: ویژه کودکان کم شنوا" ، فصل نامه ادیولوژی سروش، 1385؛ شماره 4: 62-59
ملایری، سعید. "آشنایی با روش آموزشی شنوایی-کلامی در توانبخشی کم شنوایان" ، فصل نامه ادیولوژی سروش، 1385؛ شماره 2: 41-36.
ملایری، سعید. "معرفی برنامه SKI*HI(والد-نوزاد نیوشا)" ، فصل نامه ادیولوژی سروش، 1385؛ شماره 2: 51-49.
ملایری، سعید. "تربیت نیروی انسانی متخصص برای ارایه خدمات توانبخشی شنوایی"، فصل نامه ادیولوژی سروش، 1384؛ شماره 1: 42-39.
ملایری، سعید. "نسخه جدید آزمون TEN (HL)یرای تشخیص مناطق مرده حلزون"، فصل نامه ادیولوژی سروش، 1384؛ شماره 1: 44-43.
جعفری، زهرا.، ملایری، سعید. "اختلالات تعادلی در کودکان کم شنوا"، مجله تعلیم و تربیت استثنایی، 1384،
ملایری، سعید.، جعفری، زهرا.، عشایری، حسن. "اختصاص یافتگی مغز برای درک موسیقی"، فصل نامه تازه های علوم اعصاب، 1384، شماره 11، 695-689.
ملایری، سعید. "روش های ارتباطی در افراد ناشنوا- نابینا"، فصل نامه علمی آموزشی نواندیش، 1384، شماره 4.
موسوی، عبدالله.، جعفری، زهرا.، ملایری، سعید. "وزوز و شكل پذیری عصبی"، فصل نامه تازه های علوم اعصاب، 1383، شماره 7، 54-448.
ملایری، سعید.، جعفری، زهرا. "تعیین توزیع فراوانی كم شنوایی در خانه های سالمندان استان تهران". فصل نامه دانشگاه علوم پزشكی ایران، 1383، شماره 40، 308-299.
ملایری، سعید. "تاثیر تماشای تلویزیون و ویدئو بر رشد مغز در كودكان"، فصل نامه علمی آموزشی نواندیش، 1383، شماره 2، 14-13.
مقالات ارایه شده در كنگره ها/ همایش ها
"مداخله زودهنگام کم شنوایی" ، سمینار دوروزه غربالگری، کشف و مداخله زودهنگام کم شنوایی، ساری، دانشگاه علوم پزشکی مازندران
"آزمون سنجش رشد نیوشا برای کودکان فارسی زبان زیر 6 سال"، کنگره ملی سلامت خانواده، مرکز همایش های رازی
"تاثیر سن بر عملکرد شنوایی و سیر پیرگوشی"، یازدهمین کنگره بین المللی جامعه جراحان گوش، گلو و بینی و سر و گردن ایران، مرکز همایش های رازی "بررسی تاثیر بیلی روبین بالای نوزادی بر دستگاه شنوایی"، بیستمین همایش بین المللی بیماری های کودکان، تالار امام، مجتمع بیمارستانی امام خمینی، دانشگاه علوم پزشکی و خدمات بهداشتی و درمانی تهران
"بررسی پایایی و روایی “آزمون سنجش رشد نیوشا”در کودکان بدو تولد تا 6 سال فارسی زبان"، هفتمین کنگره سراسری شنوایی شناسی ایران
"غربالگری شنوایی: اهمیت شناسایی و مداخله زودهنگام"، دومین همایش ملی روانشناسی و آموزش کودکان استثنایی، تالار شهید باکری، 28 و 29 آذرماه.
" بررسی سنجش رشد فرایندهای زبان و شناخت در كودكان فارسی زبان بدو تولد تا 6 سال استان تهران بر اساس آزمون نیوشا: نتایج مقدماتی"، دانشگاه علوم پزشکی تهران، تالار علامه امینی.
"مقدمه ای بر روش شنوایی- کلامی"، همایش روش های آموزشی کودکان ناشنوا، دانشگاه علوم بهزسیتی و توانبخشی، تهران
" سنین تردید، تشخیص، استفاده از سمعک و مداخله در کودکان ناشنوا"، کمو، سرنوبیو، ایتالیا
" بررسی برتری دست، پا و چشم در کودکان ناشنوای مادرزاد و کودکان طبیعی"، کمو، سرنوبیو، ایتالیا
"تخصص یافتگی مغز برای موسیقی"، پنجمین کنگره کاربرد موسیقی در سلامت جسم و روان، انجمن کاربرد موسیقی در سلامت جسم و روان، تالار وحدت، تهران، ایران.
"روش های آموزشی كودكان ناشنوا- نابینا"، كنگره آموزشی و توانبخشی افراد كم بینا و نابینا" دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران
"روش صوت درمانی Hemi-Syncو اختلالات رشدی"، چهارمین كنگره كاربرد موسیقی در سلامت جسم و روان، خانه فرهنگ اندیشه، تهران
"بررسی و نقد جایگاه های آموزشی كودكان كم شنوا در ایران"، اولین سمپوزیم سراسری جامعه, خانواده و كودك كم شنوا، دانشگاه علوم پزشكی مشهد، خراسان، هتل پردیسان
"نقش پیشرفت فن آوری در توسعه جایگاه های آموزشی كودكان كم شنوا"، اولین سمینار تكنولوژی توانبخشی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران
"روش های صوت درمانی"، سومین كنگره بین المللی شنوایی شناسی ایران، تهران، هتل آزادی
"نقش و اهمیت استفاده از وسایل تقویت كننده صوتی در درمان حسی"، نقش و اهمیت یكپارچگی حسی (Sensory Integration) در درمان اختلالات رشدی با تاكید بر صوت درمانی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران
"روش های صوت درمانی"، سمینار یكپارچگی حسی و اختلالات رشدی، دانشكده علوم توانبخشی ایران، تهران
"استفاده از آزمون های گفتاری در تنظیم و تعدیل سمعك"، همایش تجویز, ارزیابی و تنظیم سمعك در سالمندان، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی تهران، دانشكده توانبخشی، تهران
"مقدمه ای بر روش درمانی شنیداری- شفاهی AVT"، اولین سمینار سراسری توانبخشی شنوایی كودكان، دانشگاه علوم پزشكی ساری، مازندران
"مشاوره ادیولوژیك"، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده توانبخشی، تهران
" مقایسه جایگاه آموزشی كودكان كم شنوا در ایران و جهان"، اولین همایش غربالگری شنوایی, شناسایی و مداخله زود هنگام كم شنوایی، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران
"مقدمه ای بر روش صوت درمانی Hemi-Sync"، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده توانبخشی، تهران
"مشاوره ادیولوژیك"، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده توانبخشی، تهران
"مقدمه ای بر روش تربیت شنوایی نیوشا"، سومین كنگره بین المللی شنوایی شناسی ایران، دانشگاه علوم پزشكی ایران، مركز همایش های رازی، تهران
شركت در همایش ها و سمینارها
"کارگاه فیتینگ پروتزهای کاشت Med-El" در کمپانی MEDELدر اینسبورگ اتریش، نوامبر 2011.
"کارگاه 3 روزه درمان شنوایی-کلامی (AVT)"، کنگره تازه های گوش، گلو و بینی در خاورمیانه، دوبی، امارات متحده عربی، 4-2 آوریل 2008.
"کارگاه فیتینگ پروتزهای کاشت Med-El" در کمپانی MEDELدر اینسبورگ اتریش، 14-11 جون 2007.
"کارگاه یک روزه کاشت حلزون"، کنگره Arab Health، دوبی، امارات متحده عربی، 30 مارس 2007.
"تجویز و تنظیم سمعك ها GN ReSound"، شركت پیشرفت درمان، تهران
سمینار یك روزه و كارگاه 3 روزه Neurorehabilitation"، دانشگاه علوم بهزیستی و توانبخشی، تهران
"آموزش ترجمه و ویرایش" , دانشگاه علوم پزشكی ایران، دانشكده مدیریت و اطلاع رسانی پزشكی، تهران
"مقاله نویسی به زبان انگلیسی"، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده توانبخشی، تهران
"تجویز و تنظیم سمعك ها GN ReSound"، چهارمین كنگره بین المللی شنوایی شناسی، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، هتل آزادی، تهران
"كارگاه 2 روزه پتانسیل های بر انگیخته شنوایی"، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده توانبخشی، تهران
"كارگاه یك روزه شنوایی شناسی مدرن"، دانشگاه علوم پزشكی و خدمات بهداشتی درمانی ایران، دانشكده توانبخشی، تهران
راهنمایی/ مشاوره پایان نامه های دانشجویی
راهنمایی پایان نامه های دانشجویی
مقطع كارشناسی شنوایی شناسی
پایان نامه های پژوهشی
شناسایی مناطق مرده حلزونی در کودکان دچار کم شنوایی حسی عصبی نتوسط تا عمیق با استفاده از آزمون (HL) TEN(محسن احدی)
تدوین و متناسب سازی مواد آموزشی تربیت شنوایی کودکان کم شنوای چهار سال به بالای فارسی زبان برخوردار از پروتز کاشت حلزون (محسن احدی)
بررسی بررسی تاثیر گوینده زن و مرد بر روی مهارت لبخوانی افراد بزرگسال برخوردار از شنوایی طبیعی (حسن باقری مفرد)
مقایسه نتایج پرسشنامه APHABدر افراد مبتلا به كم شنوایی حسی- عصبی و انتقالی (فاطمه كوشمقانی و تسبیحی)
بررسی بررسی رابطه آستانه سطح ناراحت شنیداری با آستانه رفلكس آكوستیك (فریبا میر جلیلی)
بررسی ارتباط بین سطح آستانه شنوایی صوت-خالص و امتیاز باز شناسی واژه در كودكان 7تا 11 سال طبیعی و كم شنوا (شیوا بختیاری، معصومه وطن پرست)
هنجاریابی پرسشنامه APHABدر افراد مسن برخوردار از شنوایی طبیعی (محسن شریفیان)
هنجاریابی پرسشنامه APHABدر افراد 18 تا 25 سال برخوردار از شنوایی طبیعی (اكبر اكبریان، رحمتی)
بررسی آستانه رفلكس آكوستیك با سطح ناراحت شنیداری در دانشجویان دختر برخوردار از شنوایی طبیعی (شهناز خامسی)
پایان نامه های ترجمه و گردآوری
معرفی نرم افزارهای DSLو FIG-6در تجویز و تنظیم سمعك به همراه ارایه چند مطالعه موردی (نفیسه شمیم)
راهنمای راهبری شنوایی برای مربیان و والدین كودكان كم شنوا (خسرو رزمجو)
تشخیص و توانبخشی شنیداری كودكان مبتلا به ضایعات پردازش شنیداری مركزی (ملیحه رضایی)
مبانی و جنبه های كاربردی بازتوانی شنیداری (مهری محمدی، زهرا ملك نیا)
مشاوره با افراد مبتلا به اختلالات ارتباطی و خانواده هایشان (ملیحه شجاعی، كبری پورتقی)
زبان آموزی به ناشنوایان ( نسرین السادات معصوم زاده).
مشاوره پایان نامه های دانشجویی
مقطع كارشناسی ارشد شنوایی شناسی
متناسب سازی برنامه تربیت شنوایی والد-کودک SKI*HIو ارزشیابی آن در کودکان کم شنوای زیر 3 سال (ژاله صمدی)
تهیه آزمون تعیین سطح مهارت شنوایی افراد مبتلا به كم شنوایی ملایم تا عمیق رده سنی 5 تا 20 سال (ملیحه مظاهر یزدی)
آزمون لبخوانی سارا : ساخت , ارزشیابی و اجرا بر روی گروهی از بزرگسالان دچار ضایعه شنوایی اكتسابی (گیتا موللی)
عضویت در انجمن های حرفه ای
عضو انجمن شنوایی شناسان ایران
عضو سازمان نظام پزشكی جمهوری اسلامی ایران


آدرس مطب : تهران ،انتهای خیابان امام خمینی سپه غربی نرسیده به بزرگراه یادگار امام خمینی ،پلاک 1386
تلفن : 66845959 - 021

نظرات کاربران درباره این مطلب :

mahmood rajabi [ 1392-08-28 ]
سلام می خواستم ببینم شما مطب دارید و ادرس ان کجاست.با تشکر

دانشجو [ 1391-06-07 ]
لطفا در مورد درآمد این رشته بگید

اذرخواجه برج سفيدي [ 1391-05-10 ]
با سلام خدمت إستادكرامي.جاي بسي مباهات و تبريك است.بسيار عالي بود.

برای متن پیام فقط از حروف فارسی استفاده کنید .
این فرم صرفا جهت دریافت نظرات ، پیشنهادات و انتقادات کاربران در مورد مطلب فوق میباشد .
به سوالات پزشکی در این بخش پاسخ داده نمیشود .
از ارسال پیام های تبلیغاتی در این بخش خودداری نمایید .
حداکثر طول مجاز برای متن پیام 500 کاراکتر است .
نام و فامیل :
تلفن :
ایمیل :
متن پیـام :
مرکز تخصصی نیوشامعرفی اپلیکیشن نیوشابیوگرافیآشنایی با کم شنواییسمعک و توانبخشی شنواییکلینیک بدشنواییکلینیک وزوز گوشاینفوگرافمقالات عمومیاخبارآزمون های تشخیصیمقالات تخصصیگالری فیلمسوالات پزشکیپیامهای کاربرانسایتهای دیگرمصاحبه هاصفحه اصلیسخن هفته